Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SPPP "TOP" > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Specjaliści pracujący w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TOP:

  • Psychologowie – prowadzą diagnostykę psychologiczną dzieci zgłaszanych do Poradni na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, samodzielnie lub we współpracy z pedagogami oraz innymi specjalistami wydają opinie psychologiczno – pedagogiczne oraz w uzasadnionych przypadkach (dzieciom niewidzącym, niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, świadczą pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz całym rodzinom, służą wsparciem kadrze pedagogicznej placówek oświatowych i wychowawczych.
  • Doradcy zawodowi – wykonują diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponują uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne - możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Razem z uczniem planuje indywidualną dla niego „ścieżkę szkolno - zawodową”. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci.
  • Logopedzi – prowadzą specjalistyczną diagnostykę oraz terapię logopedyczną zgłaszanych dzieci z problemami w zakresie komunikacji językowej, w tym: konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży, diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii (a szczególnie: autystycznych, opóźnionych w rozwoju intelektualnym, z wadami twarzoczaszki (m.in. z rozszczepami), z dyzartią, z alalią), diagnozę i terapię surdologopedyczną dzieci od wieku niemowlęcego do starszego szkolnego, terapię logopedyczną młodzieży po uszkodzeniach mózgu, terapię grupową dla osób jąkających się, diagnozę i terapię metodą SI dla dzieci z zaburzeniami mowy oraz integracji sensorycznej, konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy na tle emocjonalnym, konsultacje dla logopedów, nauczycieli, pedagogów i studentów.
  • Pedagodzy, w tym pedagodzy – terapeuci z zakresu j. polskiego i matematyki – prowadzą diagnostykę pedagogiczną zgłaszanych i zgłaszających się dzieci i młodzieży, uzupełniającą diagnostykę psychologiczną w przypadkach uzasadnionych,  w tym w sytuacji realizowanej diagnozy kompleksowej na potrzeby  orzecznictwa ds. nauczania specjalnego i indywidualnego nauczania; pedagodzy – terapeuci udzielają pełnej pomocy diagnostyczno – terapeutycznej w formie terapii pedagogicznej, realizowanej systemem intensywnej terapii lub systemem instruktażowym.
  • Terapeuci integracji sensorycznej – prowadzą diagnozę i terapię integracji sensorycznej zgłaszanych przez psychologów dzieci, udzielają zaleceń rodzicom dotyczących wspierania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.
  • Psychoterapeuci – prowadzą indywidualną psychoterapię młodzieży gimnazjalnej i licealnej, organizują pomoc psychologiczną dla rodziców, w tym doradztwo i konsultacje dla rodziców lub opiekunów prawnych młodzieży, w uzasadnionych przypadkach podejmują indywidualne oddziaływania psychoterapeutyczne w stosunku do opiekunów dzieci lub terapię rodzin.
  • Specjaliści ds. biofeedbacku – prowadzą trening EEG Biofedback; celem metody terapeutycznej o charakterze wspomagającym jest poprawa funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym dzięki polepszaniu czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowywaniem i wzmacnianiem umiejętności koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie  - stany te istniejące w postaciach biegunowych osłabiają korową regulację zachowania, co prowadzi z kolei do zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak zaburzenia koncentracji, uwagi, woli, zdolności planowania, umiejętności kończenia czynności, przewidywania swoich reakcji. Na ten rodzaj treningu dzieci kierowane są przez psychologa diagnostę po jego zapoznaniu się z opinią lekarza neurologa, biorącego pod uwagę między innymi aktualny zapis EEG
 
 
Wprowadził Kachniarz Wiesław (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP) 26-11-2012
Aktualizujący Kachniarz Wiesław (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP) 27-11-2012
Zatwierdzający Szamburski Krzysztof (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP) 29-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2012
Liczba odwiedzin: 578
Rejestr zmian